RE/MAX Partners  – pomagamy uzyskać kredyt

Pomagamy w pozyskaniu kredytu bankowego dla naszych klientów kupujących.

Usługa jest bezpłatna

  • Oferty kredytowe są z ok. 13 banków.
  • Najlepsze i najmniej oprocentowane to są kredyty hipoteczne.
  • Jest możliwość wcześniejszej spłaty.

Przy własnym wkładzie na poziomie min. 20% wartości nieruchomości oferty kredytowe są ze wszystkich banków.
Przy wkładzie własnym na poziomie 10% wartości nieruchomości oferty kredytowe są z kilku banków.

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły:
+48 790 741 000+48 790 030 004
przez 7 dni w tygodniu.

Skontaktuj się

Мы помогаем в получении банковского кредита для наших покупателей.

Услуга бесплатна. 

  • Услуга бесплатна.
  • Кредитные предложения примерно от 13 банков.
  • Самыми лучшими и наименее дорогими являются ипотечные кредиты.
  • Возможно досрочное погашение.

С собственным вкладом на уровне мин. 20% от стоимости недвижимости кредитные предложения со всех банков.
При собственном вкладе в размере 10% от стоимости недвижимости кредитные предложения от нескольких банков.

Подробности по телефонам:
+48 790 741 000+48 790 030 004
7 дней в неделю.

Przejdź do