Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby,
której dotyczą na jej żądanie

(cele marketingowe)

Administrator Danych Osobowych:
Wadim Nowikow,
Prowadzący działalność gospodarczą jako Partners Nieruchomości,
Używający nazwy handlowej RE/MAX Partners

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Wadim Nowikow, mający prawo do używania nazwy handlowej RE/MAX Partners
z siedzibą w 93-319 Łódź ul. Królewska 7/11, NIP 7270133387, REGON 470734258, tel.+48 790 741 000, +48 790 030 004, e-mail: partners@remax-polska.pl

Podstawą prawną zebrania danych osobowych jest artykuł 6 ust.1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe zbierane są w celu marketingu usług świadczonych przez administratora.

Dane przechowywane będą do czasu ustania celu, który wymaga przetwarzania danych. Zebrane dane przekazane mogą zostać do podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu administratora podmioty te współpracują z administratorem w oferowaniu usług przez niego świadczonych.
Przysługuje Panu/ Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/ Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.