Obszar rewitalizacji, Prawo pierwokupu,
dwie Umowy Notarialne zamiast jednej

Czasami kupujący decyduje kupić nieruchomość, mieszkanie w Łodzi, nawet za gotówkę i nagle dowiaduje się że nie może po złożeniu do Notariusza niezbędnych dokumentów dot. wybranego mieszkania w trakcie jednego spotkania u Notariusza dokonać zakupu. Że trzeba czekać ponad miesiąc a dokładnie najpierw tydzień potem podpisać umowę warunkową u Notariusza i czekać 30 dni na pismo z Urzędu Miasta Łodzi i dopiero potem ponownie spotkać się u Notariusza by zawrzeć Umowę Ostateczną.

Dlaczego tak się dzieję?

Łódź jako jedyne chyba Miasto w Polsce w schedzie po okrutnej II Wojnie Światowej dostała niezliczoną ilość kamienic, które najpierw były znacjonalizowane, potem, po roku 1989 przez ok 30 lat były sukcesywnie zwracane w ręce dziedziców przedwojennych właścicieli. Proces ten już się zakończył. Ale dopiero w tych latach rozpoczął się aktywny proces odnawiania starych przedwojennych kamienic. Odnowienie dotyczy nie tylko fasadów, ocieplenia, ale gruntowa przebudowa w środku, wymiana wszystkich rur, całej elektryki, podłączenie do miejskiego CO. Odnowienie czyli Rewitalizacja.
Większość kamienic są w trakcie rewitalizacji bądź zaplanowana rewitalizacja, znajduje się w dzielnicy Łódź Śródmieście.
Więc, można być pewnym, że decydując kupić mieszkanie, znajdujące się na terenie Łódź – Śródmieście, najpierw trzeba zwrócić się do Urzędu Miasta Łodzi, wydział Rewitalizacji z zapytaniem czy dane mieszkanie, znajdujące się w budynku tak taki adres czy podlega Rewitalizacji. I czekać ok 7 dni na odpowiedź Urzędu. Urząd Miasta potwierdza że budynek w którym jest dane mieszkanie znajduje się w Obszarze Rewitalizacji.
Od 2016 roku w Łodzi obowiązuje prawo pierwokupu takich mieszkań. Mieszkanie, które znajduje się w Obszarze Rewitalizacji, pierwszeństwo w prawie zakupu ma Urząd Miasta Łodzi. W cenach rynkowych, w cenie ustalonej pomiędzy kupującym i sprzedającym.
Teraz można się umawiać do Notariusza i jest zawierana Umowa Warunkowa przeniesienia własności. Po zawarciu tej umowy sprzedający ma pewność że sprzedał. Ale komu? Dowiemy się za miesiąc. Teraz Notariusz elektronicznie występuję do Miasta Łodzi by wypowiedzieli czy chcą skorzystać z Prawa Pierwokupu. Urząd Miasta także elektronicznie po 30 dniach odpowiada że rezygnuje z prawa pierwokupu. Taka odpowiedz jest w 99,90%.
Teraz możemy ponownie się spotkać u Notariusza i zawrzeć Umowę Notarialną Ostateczną, czyli Notarialne Potwierdzenie Sprzedaży Mieszkania zawartej w Umowie Warunkowej.
Taka sytuacja czasami dotyczy mieszkań w blokach, które są dzielnicy Łódź- Śródmieście i siłą rzeczy są w Obszarze Rewitalizacji…

Przejdź do